Newsportal

नेपालको शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धी प्रश्न लोकसेवा विशेष ।

663

केही प्रश्नहरु जसले तपाईको ज्ञान बढाउनेछ ।

१ )त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो ।
-वि.स १९७५
२) नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को हो ।
-नृपजङग राणा
३) शिक्षा ऐन २०२८ मा हालसम्म कतिपटक संशोधन भईसकेको छ ।
-६ पटकसम्म
४ )एसएलसीमा पुरक परिक्षा कहिले देखी सुरुवात भएको हो ।
-वि.स २०५५ देखि
५) शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा परियोजनाहरु संचालित छन ।
-४ वटा
६) आधुनिक रुपमा सञ्चालन गरिएको नेपालको पहिलो पुस्तकालय कुन हो ।
-केन्द्रिय पुस्तकालय
७) प्राचीन नेपालको बैदिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ ।
-गुरुकुल प्रणाली शिक्षा,क्रृषि देवकुल शिक्षा,पितृकुल प्रणाली शिक्षा
८) काठमाडौं विश्वविधालयको स्थापना कहिले भएको हो ।
-सन १९९१
९ )त्रिभुवन विश्वविधालयको स्थापना कहिले भएको हो ।
-वि.स २०१५
१०) शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार कतिवटा परिच्छेद छन ।
-३३ वटा
११) शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार कतिवटा नियमहरु छन ।
-१९५ वटा
१२ )शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार कतिवटा अनुसुचिहरु छन ।
-२३ वटा
१३) शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधन अनुसार कतिवटा दफाहरु छन ।
-२१ वटा
१४) नेपालमा शैक्षिक विकासका लागि कहिले देखि आधारभुत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागु भयो ।
-सन १९९२
१५) कुन सालदेखि विधालयहरुमा १ जना महिला शिक्षिका दरबन्दी कायम गर्ने व्यवस्था गरियो ।
-वि.स २०४९

Leave A Reply

Your email address will not be published.